تبلیغات
سرای مقالات نهج البلاغه - نهج البلاغه(3)
یکشنبه 20 بهمن 1387

نهج البلاغه(3)

• نوشته شده توسط: سید محمد حسن محمدی


منابع مقاله:

فصلنامه مكتب اسلام، شماره 11، ؛

برگزیده‏هائى از نهج‏البلاغه

127 - امام على(ع) بزرگترین خطیب تاریخ:

نوشته احمد سپهر خراسانى. مقاله‏اى در 18 صفحه، سیزدهمین مقاله یادنامه كنگره‏نهج‏البلاغه.

128 - بیت‏المال در نهج‏البلاغه

نوشته آیه‏الله حاج شیخ حسین نورى، مقاله مفصلى‏است در 58 صفحه كه در پایان یادنامه كنگره نهج‏البلاغه(1401 - 1360) توسط «بنیادنهج‏البلاغه‏» چاپ شده است.

129 - بینش تاریخى نهج‏البلاغه

تالیف: دوست دانشمند آقاى یعقوب جعفرى. محتواى‏كتاب در چهار بخش تنظیم شده بدین ترتیب كه: 1 - كلیاتى از تاریخ. 2 - عوامل‏زمینه‏ساز در ساختارهاى تاریخى.

3 - كارهاى خدا در تاریخ .

4 - انگیزه‏هاى تحولات تاریخى و آن در 163 صفحه در قطع وزیرى توسط «دفتر نشرفرهنگ اسلامى‏» در سال 1372 چاپ شده است.

130 - شرح نامه همایون

شرح و تفصیل وصیت مولى الموالى امیرالمومنین على بن‏ابیطالب(ع) به سبط اكبر، الامام الحسن المجتبى(ع) تالیف: عالم فاضل مرحوم میرزااحمد مدرس -وحید مشهور به حاجى میرزا آقا باغمشه‏اى تبریزى(متولد 1334ه)

مجموعه‏اى است علمى، ادبى، تفسیرى و روائى، به خط على‏اصغر عالم دیانتى تبریزى درسال 1398ه در 580 صفحه نوشته شده، و سپس از روى همان نسخه افست و چاپ گردیده‏است.

131 - آئین جهاندارى

ترجمه عهدنامه «مالك اشتر» و چند نامه دیگر ازنهج‏البلاغه.

تالیف: محمد على انصارى مولف نهج‏البلاغه منظوم در سال 1385 چاپ شدده است.

132 - آئینه پرهیزكاران(شرح خطبه همام)

تالیف : سید ابراهیم علوى خوئى كه درسال 1341ش، در 347 صفحه وزیرى چاپ شده است (1).

133 - ابواب حكمت(ترجمه كلمات قصار امیرالمومنین(ع‏»(فارسى)

احتمال مى‏رودمنظور كلمات قصار نهج‏البلاغه باشد و یا شامل آنهم مى‏باشد.

تالیف: كمال الدوله محمد حسن میرزا قاجار(میرپنجه) در سال 1319ه ق، در 99صفحه رقعى به چاپ رسیده است (2).

134 - آثاره‏اى از دانش(شرح خطبه اول نهج‏البلاغه) (فارسى).

تالیف: سید على میریحیى، در سال 1396 چاپ شده است.

135 - اخبار غیبیه امیرالمومنین(فارسى)

تالیف: شیخ ذبیح‏االله محلاتى. در سال‏1335ش، در 475 صفحه رقعى چاپ شده است (3).

136 - اخلاق مذهبى(كلمات قصار علوى) (فارسى).

تالیف: شیخ محمد على بن حسن كاتوزیان. در سال 1330ه ق. چاپ شده است (4).

137 - وصیه امیرالمومنین(ع)

با ترجمه فارسى در یك جلد بافته شده از طلا و هرصفحه 6 سطر كه د ركتابخانه (رضویه) و پیش اسماعیلیه موجود است (5).

138 - الاخلاق المرضیه فى شرح خطبه‏الوصیه

شرح خطبه الوصیه(نامه 31 نهج البلاغه) (6).

139 - اخلاق اسلامى در نهج‏البلاغه «خطبه متقین‏»

درسهاى آیه‏الله مكارم شیرازى. تالیف: اكبر خادم الذاكرین در دو جلد، جلد اول در 520 صفحه و جلد دوم در 608 صفحه وزیرى.

تاریخ انتشار 1371. ناشر: مطبوعاتى هدف. چاپخانه مدرسه الامام امیر المؤمنین(ع).

نگارنده این كتاب را قبل از چاپ از اول تا آخر مطالعه كرده و اصلاحاتى هم‏انجام داده است كتابى ارزشمند و شرح جامع «خطبه متقین‏» معروف به خطبه همام‏است.

140 - برگزیده سخنان على(ع) از نهج‏البلاغه(فارسى)

تالیف: نویسنده توانا مرحوم‏«جواد فاضل‏» متوفاى 1340شمسى. چاپ سوم این كتاب در 196 صفحه جیبى در سال‏1334ش انجاام شده است (7).

141 - بیعه‏الافاخم(ترجمه و شرح عهدنامه مالك اشتر) (فارسى).

تالیف: على بن میرزا احمد (از علماى سده سیزدهم). تاریخ تالیف: 1235. نسخه خطى آن در 414 برگ در فهرست منزوى معرفى شده است (8).

142 - پرتوى از انوار نهج‏البلاغه(فارسى)

شرح خطبه اول نهج‏البلاغه است. تالیف: سید محمد صادقى، در سال 1357ش در اصفهان در 134 صفحه چاپ شده است.

143 - ترجمه خطبه شقشقیه به نظم(قصیده در ترجمه)

اثر سید محمد تقى بن امیرمحمد مومن حسینى قزوینى متوفاى 1270ه نسخه خطى آن را صاحب الذریعه در كتابخانه‏بادكوبه‏اى در كربلا دیده است (9).

144 - تحفه علویه سلیمانیه(شرح و ترجمه عهدنامه مالك اشتر)(فارسى)

مولف آن‏معلوم نیست وى در سال 1101ه به تالیف آن اشتغال داشته و غیر از «تحفه‏سلیمانیه‏» چاپ شده است. نسخه خطى آن در 207 برگ در كتابخانه مدرسه فیضیه قم‏موجود است (10).

145 - تحفه‏الملوك(ترجمه عهدنامه مالك اشتر)(فارسى)

فهرست كتابخانه دانشگاه،ج‏2، ص (11) 18 تالیف: محمد حسین بن احمد بن محمد بن سمیع یزدى. تاریخ تالیف: 1227، در مشهد.

نسخه آن را صاحب الذریعه در یكى از كتابخانه‏هاى كربلا دیده است (12).

146 - ترجمه خطبه شقشقیه(فارسى)

تالیف: على انصارى در سال 1354ش در 14 صفحه‏چاپ شده است (13).

147 - ترجمه خطبه شقشقیه(فارسى)

مترجم و نام كتاب ناشناخته. نسخه آن دركتابخانه آستان قدس موجود است (14).

148 - ترجمه عهدنامه مالك اشتر(فارسى)

مترجم معلوم نیست(سده 10 و 11) (15).

149 - ترجمه عهدنامه مالك اشتر(فارسى)

تالیف: سید صادق بن على حسینى معاصرناصرالدین شاه قاچار(سده سیزدهم) (16).

150 - ترجمه عهدنامه مالك اشتر(فارسى)

نوشته: میرزا آقاخان عبدالحسین بن‏عبدالرحیم بردسیرى كرمانى مقتول، در 1314ق. و در تهران چاپ شده است (17).

151 - ترجمه عهدمالك اشتر(فارسى)

تالیف: عبدالواسع تونى(سده دوازدهم) نسخه‏آن دركتابخانه مجلس موجود است (18).

152 - ترجمه عهد مالك اشتر(فارسى)

تالیف: علیرضا (سده یازدهم) شاید میرزاعلى رضا تجلى باشد (19).

153 - ترجمه عهد مالك اشتر(فارسى)

تالیف: محمد باقر بن اسماعیل خاتون‏آبادى،تاریخ پایان ترجمه، حدود 1115ه ق.نسخه‏اى به همان تاریخ در كتابخانه ملى موجود است (20).

154 - ترجمه عهد مالك اشتر(فارسى)

نوشته : محمد بن مهدى بهشتى(سده سیزدهم) به‏احتمال نسخه اصل آن در كتابخانه ملى است (21).

155 - ترجمه عهد مالك اشتر(فارسى)

توسط مترجم ناشناخته. نسخه‏اى به تاریخ‏1310ه ق. در كتابخانه ملى موجود است (22).

156 - ترجمه وصیت‏نامه امیرالمومنین(ع)(فارسى)

نوشته : عبدالمهدى بن ابوتراب‏حسینى نفیسى. در سال 1267ه ق. چاپ گردیده و گویا ترجمه وصیت امام (ع) به‏فرزندش امام حسن مجتبى(ع) باشد (نامه شماره 31) (23).

157 - خداوند سخن در نهج‏البلاغه با ما سخن مى‏گوید(فارسى)

ترجمه و شرح وصیت‏امام به امام حسن مجتبى و امام حسین:(نامه شماره 47) و نامه امام به «عثمان بن‏حنیف‏» (نامه 45) است. تالیف: م شرمین، به طبع رسیده است.

158 - الخطب المنتخبه للاعیاد والجمعه(عربى و فارسى)

از حاج میرآقا بن كاظم‏زاهدى. در سال 1376ه ق در تهران در 225 صفحه رقعى چاپ شده است (24).

159 - خورشید هدایت(نهج‏البلاغه منظوم) (فارسى)

اثر: عباس ایراندوست گوهرى‏بروجردى. در سال 1344ش در تهران در دو جلد چاپ شده است (25).

160 - درج اللئالى ترجمه الف كلمات قصار امیرالمومنین(ع)(فارسى)

از كلمات‏قصار نهج‏البلاغه هم در آن هست. از مویدالشعراى متوفاى 1330 در سال 1328 در هندچاپ شده است (26).

پى‏نوشتها:

1- فهرست مشار، ج‏1، ص 90.

2- فهرست مشار، ج‏1، ص 102.

3- فهرست مشار، ج‏1، ص 129.

4- همان مدرك، ص 138.

5- الذریعه، ج‏25، ص 105.

6- الذریعه، ج‏25، ص 105.

7- فهرست مشار، ج‏1، ص 487.

8- فهرست منزوى، ص 1551.

9- الذریعه، ج‏17، ص 124.

10- فهرست كتابخانه مدرسه فیضیه، قم، رضا استادى، ج‏2، ص 22.

11- الذریعه، ج‏4، ص 118.

12- الذریعه، ج‏4، ص 480.

13- كتابشناسى ملى تابستان 1354، ص 267.

14- الذریعه، ج‏4، ص 99.

15- فهرست منزوى، ص 1574.

16- فهرست كتابخانه مدرسه فیضیه قم، استادى، ج‏2، ص 34.

17- فهرست مشار، ج‏1، ص 870.

18- فهرست منزوى، ص -1573 فهرست كتابخانه مجلس، ج‏6، ص 15.

19- منزوى، ص 1573 - فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه، ج‏9، ص 1214.

20- فهرست كتابخانه ملى، ج‏6، ص 399.

21- منزوى، ص 1574 - فهرست كتابخانه ملى، ج‏2، ص 8.

22- فهرست كتابخانه ملى، ج‏2، ص 209.

23- فهرست مشار، ج‏1، ص 884.

24- فهرست مشار عربى، ص 332.

25- فهرست مشار، ج‏1، ص 1308.

26- فهرست مشار، ج‏1، ص 1379.


نظرات() http://eninko.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 08:17 ب.ظ

Amazing information. Thank you!
cialis farmacias guadalajara buy cialis best generic drugs cialis we use it cialis online store cialis in sconto prices on cialis 10 mg cialis prezzo di mercato cialis for daily use look here cialis order on line cialis generico milano
cialis generika
یکشنبه 2 تیر 1398 05:10 ق.ظ

Awesome forum posts. Thanks.
cialis arginine interactio cialis billig cialis lilly tadalafi cialis uk cialis professional yohimbe buy cialis sample pack cialis 5 mg buy cialis generico milano what is cialis canada discount drugs cialis
do you need a prescription for cialis
شنبه 1 تیر 1398 12:25 ب.ظ

Seriously all kinds of helpful material!
enter site very cheap cialis safe dosage for cialis cialis soft tabs for sale achat cialis en suisse we recommend cialis info sialis cialis online nederland cialis tablets australia click now cialis from canada cialis price thailand
cialis 5 mg cost walmart
جمعه 31 خرداد 1398 08:29 ب.ظ

Great content. Cheers.
buy cheap cialis in uk cialis canada cialis 20 mg effectiveness cialis generika tadalafil cialis name brand cheap chinese cialis 50 mg cialis patentablauf in deutschland cialis 20 mg cialis therapie
Cialis prices
جمعه 31 خرداد 1398 04:47 ق.ظ

You said it nicely.!
venta de cialis canada cialis 5 mg funziona cialis canadian drugs cialis canada generic cialis review uk effetti del cialis cialis generico lilly cialis tadalafil online cialis prices in england cialis vs viagra
http://proctoifi.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:35 ق.ظ

Fine info. Thanks a lot!
purchasing cialis on the internet how does cialis work cialis generico postepay cialis italia gratis cialis venta a domicilio prezzo cialis a buon mercato cialis australian price cialis great britain price cialis best cialis professional yohimbe
Cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:41 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis daily reviews prezzo di cialis in bulgaria cialis reviews low dose cialis blood pressure where do you buy cialis cialis pills price each acheter cialis kamagra brand cialis generic does cialis cause gout cialis 10 doctissimo
buy cialis daily use
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:28 ق.ظ

Point clearly used!!
cialis tablets where do you buy cialis compare prices cialis uk where cheapest cialis preis cialis 20mg schweiz preis cialis 20mg schweiz calis the best choice cialis woman how to purchase cialis on line online prescriptions cialis
Cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:58 ق.ظ

Truly all kinds of terrific tips.
link for you cialis price cialis 30 day sample cialis 5 effetti collaterali cialis soft tabs for sale buy original cialis generic for cialis side effects for cialis how much does a cialis cost cialis for sale brand cialis generic
http://scatincros.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:27 ق.ظ

With thanks, A lot of information!

when can i take another cialis cialis coupons canadian discount cialis warnings for cialis cilas generic cialis review uk we recommend cialis info cialis in sconto the best choice cialis woman buy name brand cialis on line
generic cialis without prescription
شنبه 25 خرداد 1398 03:28 ق.ظ

You actually mentioned it very well.
costo in farmacia cialis buy cialis online legal cialis para que sirve cialis pills boards fast cialis online side effects of cialis free cialis free generic cialis buy cialis cheap 10 mg cialis generic tadalafil buy
cheap viagra and cialis on line
جمعه 24 خرداد 1398 01:23 ب.ظ

Info clearly taken.!
can i take cialis and ecstasy buying brand cialis online cialis generic tadalafil buy cialis side effects dangers recommended site cialis kanada buy generic cialis cialis price thailand cialis with 2 days delivery buy cialis online legal callus
http://tiotestzugs.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:59 ب.ظ

Kudos. Numerous facts!

cialis generisches kanada wow cialis 20 click here take cialis cialis soft tabs for sale click now cialis from canada get cheap cialis walgreens price for cialis cialis online cialis generique cialis 100 mg 30 tablet
http://sidebel.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:40 ق.ظ

With thanks! A good amount of material!

cialis sicuro in linea cialis 5 mg buy discount cialis cialis italia gratis 200 cialis coupon cialis lowest price cialis coupons free cialis non 5 mg cialis generici non 5 mg cialis generici
Online cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:29 ب.ظ

Many thanks. I enjoy it!
cialis official site no prescription cialis cheap look here cialis order on line the best site cialis tablets cialis for sale generic cialis soft gels cialis 20mg preis cf cialis without a doctor's prescription cialis dosage amounts acquisto online cialis
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:27 ب.ظ

You actually suggested that effectively.
cialis generic tadalafil buy cialis savings card are there generic cialis achat cialis en itali enter site natural cialis cialis prezzo al pubblico prices for cialis 50mg cialis per paypa generic cialis at walmart 40 mg cialis what if i take
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:38 ق.ظ

Cheers! Plenty of forum posts!

generic cialis generic cialis 20mg tablets cost of cialis cvs cialis mit grapefruitsaft generic low dose cialis cialis generic the best site cialis tablets tadalafil 20 mg cialis pas cher paris buying cialis in colombia
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 06:10 ق.ظ

Tips nicely considered!!
cialis baratos compran uk canadian discount cialis calis tarif cialis france cialis tadalafil online cialis 5 mg cialis bula cialis great britain cialis tablets australia only best offers cialis use
http://musafir.org/news
چهارشنبه 28 فروردین 1398 08:11 ق.ظ
激安ブランドコピー
https://kubanfss.ru/turn
چهارشنبه 28 فروردین 1398 08:10 ق.ظ
スーパーコピーブランド専門店!日本最高級激安高品質
http://canadiantousapharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 10:08 ب.ظ

With thanks, Helpful stuff!
canadian medications by mail drugs for sale canadian online pharmacies legitimate canada medications information drugs for sale in mexico canadian prescriptions online serc 24 mg pharmacy canada best candida viagra canadian pharmaceuticals stocks canadian pharmacies shipping to usa
buy cialis uk
جمعه 16 آذر 1397 07:29 ق.ظ

Thank you. Useful stuff!
cialis dosage recommendations comprar cialis 10 espa241a pastillas cialis y alcoho cialis pills in singapore tadalafil 10 mg wow look it cialis mexico cialis 5 mg buy where to buy cialis in ontario cialis purchasing buy brand cialis cheap
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:14 ب.ظ

You said that adequately.
only best offers 100mg cialis tadalafilo cheap cialis generic cialis with dapoxetine generic cialis levitra how do cialis pills work cialis 5 mg buy cialis cost warnings for cialis cialis lilly tadalafi
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:55 ق.ظ

Kudos, I value this!
cialis rezeptfrei cialis 10mg prix pharmaci cialis billig buy cialis sample pack only best offers 100mg cialis cheap cialis buy cialis cialis sale online we like it safe cheap cialis buy generic cialis
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 04:49 ب.ظ

Awesome material. Thanks.
cialis for sale in europa purchase once a day cialis generic cialis levitra cialis for daily use what is cialis cialis rckenschmerzen cialis generisches kanada prix de cialis generic cialis 20mg tablets cialis side effects dangers
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 05:29 ق.ظ

You revealed this perfectly.
how do cialis pills work il cialis quanto costa cialis generisches kanada cialis side effects cialis reviews cialis daily reviews dose size of cialis precios cialis peru cialis en 24 hora dosagem ideal cialis
buy cialis germany
دوشنبه 12 آذر 1397 05:24 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
tadalafil 20mg online cialis cialis savings card cialis per paypa cialis generico milano look here cialis order on line tadalafil 10 mg cialis 5 mg buy only now cialis 20 mg cialis sans ordonnance
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 05:11 ق.ظ

Thanks. Valuable information.
tadalafilo cialis et insomni cialis with 2 days delivery acquisto online cialis price cialis best compare prices cialis uk dose size of cialis cialis generico cialis prezzo in linea basso what is cialis
buy cialis germany
یکشنبه 11 آذر 1397 04:49 ب.ظ

Regards, Terrific information!
when will generic cialis be available cialis prices in england rezeptfrei cialis apotheke cialis venta a domicilio prices for cialis 50mg cialis billig cialis generico lilly cialis canada on line legalidad de comprar cialis the best site cialis tablets
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 04:47 ق.ظ

You actually stated this effectively.
cialis generico postepay how does cialis work buying brand cialis online generic cialis pill online try it no rx cialis cialis kamagra levitra only here cialis pills recommended site cialis kanada il cialis quanto costa cialis usa cost
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30