تبلیغات
سرای مقالات نهج البلاغه - نهج البلاغه(3)
یکشنبه 20 بهمن 1387

نهج البلاغه(3)

• نوشته شده توسط: سید محمد حسن محمدی


منابع مقاله:

فصلنامه مكتب اسلام، شماره 11، ؛

برگزیده‏هائى از نهج‏البلاغه

127 - امام على(ع) بزرگترین خطیب تاریخ:

نوشته احمد سپهر خراسانى. مقاله‏اى در 18 صفحه، سیزدهمین مقاله یادنامه كنگره‏نهج‏البلاغه.

128 - بیت‏المال در نهج‏البلاغه

نوشته آیه‏الله حاج شیخ حسین نورى، مقاله مفصلى‏است در 58 صفحه كه در پایان یادنامه كنگره نهج‏البلاغه(1401 - 1360) توسط «بنیادنهج‏البلاغه‏» چاپ شده است.

129 - بینش تاریخى نهج‏البلاغه

تالیف: دوست دانشمند آقاى یعقوب جعفرى. محتواى‏كتاب در چهار بخش تنظیم شده بدین ترتیب كه: 1 - كلیاتى از تاریخ. 2 - عوامل‏زمینه‏ساز در ساختارهاى تاریخى.

3 - كارهاى خدا در تاریخ .

4 - انگیزه‏هاى تحولات تاریخى و آن در 163 صفحه در قطع وزیرى توسط «دفتر نشرفرهنگ اسلامى‏» در سال 1372 چاپ شده است.

130 - شرح نامه همایون

شرح و تفصیل وصیت مولى الموالى امیرالمومنین على بن‏ابیطالب(ع) به سبط اكبر، الامام الحسن المجتبى(ع) تالیف: عالم فاضل مرحوم میرزااحمد مدرس -وحید مشهور به حاجى میرزا آقا باغمشه‏اى تبریزى(متولد 1334ه)

مجموعه‏اى است علمى، ادبى، تفسیرى و روائى، به خط على‏اصغر عالم دیانتى تبریزى درسال 1398ه در 580 صفحه نوشته شده، و سپس از روى همان نسخه افست و چاپ گردیده‏است.

131 - آئین جهاندارى

ترجمه عهدنامه «مالك اشتر» و چند نامه دیگر ازنهج‏البلاغه.

تالیف: محمد على انصارى مولف نهج‏البلاغه منظوم در سال 1385 چاپ شدده است.

132 - آئینه پرهیزكاران(شرح خطبه همام)

تالیف : سید ابراهیم علوى خوئى كه درسال 1341ش، در 347 صفحه وزیرى چاپ شده است (1).

133 - ابواب حكمت(ترجمه كلمات قصار امیرالمومنین(ع‏»(فارسى)

احتمال مى‏رودمنظور كلمات قصار نهج‏البلاغه باشد و یا شامل آنهم مى‏باشد.

تالیف: كمال الدوله محمد حسن میرزا قاجار(میرپنجه) در سال 1319ه ق، در 99صفحه رقعى به چاپ رسیده است (2).

134 - آثاره‏اى از دانش(شرح خطبه اول نهج‏البلاغه) (فارسى).

تالیف: سید على میریحیى، در سال 1396 چاپ شده است.

135 - اخبار غیبیه امیرالمومنین(فارسى)

تالیف: شیخ ذبیح‏االله محلاتى. در سال‏1335ش، در 475 صفحه رقعى چاپ شده است (3).

136 - اخلاق مذهبى(كلمات قصار علوى) (فارسى).

تالیف: شیخ محمد على بن حسن كاتوزیان. در سال 1330ه ق. چاپ شده است (4).

137 - وصیه امیرالمومنین(ع)

با ترجمه فارسى در یك جلد بافته شده از طلا و هرصفحه 6 سطر كه د ركتابخانه (رضویه) و پیش اسماعیلیه موجود است (5).

138 - الاخلاق المرضیه فى شرح خطبه‏الوصیه

شرح خطبه الوصیه(نامه 31 نهج البلاغه) (6).

139 - اخلاق اسلامى در نهج‏البلاغه «خطبه متقین‏»

درسهاى آیه‏الله مكارم شیرازى. تالیف: اكبر خادم الذاكرین در دو جلد، جلد اول در 520 صفحه و جلد دوم در 608 صفحه وزیرى.

تاریخ انتشار 1371. ناشر: مطبوعاتى هدف. چاپخانه مدرسه الامام امیر المؤمنین(ع).

نگارنده این كتاب را قبل از چاپ از اول تا آخر مطالعه كرده و اصلاحاتى هم‏انجام داده است كتابى ارزشمند و شرح جامع «خطبه متقین‏» معروف به خطبه همام‏است.

140 - برگزیده سخنان على(ع) از نهج‏البلاغه(فارسى)

تالیف: نویسنده توانا مرحوم‏«جواد فاضل‏» متوفاى 1340شمسى. چاپ سوم این كتاب در 196 صفحه جیبى در سال‏1334ش انجاام شده است (7).

141 - بیعه‏الافاخم(ترجمه و شرح عهدنامه مالك اشتر) (فارسى).

تالیف: على بن میرزا احمد (از علماى سده سیزدهم). تاریخ تالیف: 1235. نسخه خطى آن در 414 برگ در فهرست منزوى معرفى شده است (8).

142 - پرتوى از انوار نهج‏البلاغه(فارسى)

شرح خطبه اول نهج‏البلاغه است. تالیف: سید محمد صادقى، در سال 1357ش در اصفهان در 134 صفحه چاپ شده است.

143 - ترجمه خطبه شقشقیه به نظم(قصیده در ترجمه)

اثر سید محمد تقى بن امیرمحمد مومن حسینى قزوینى متوفاى 1270ه نسخه خطى آن را صاحب الذریعه در كتابخانه‏بادكوبه‏اى در كربلا دیده است (9).

144 - تحفه علویه سلیمانیه(شرح و ترجمه عهدنامه مالك اشتر)(فارسى)

مولف آن‏معلوم نیست وى در سال 1101ه به تالیف آن اشتغال داشته و غیر از «تحفه‏سلیمانیه‏» چاپ شده است. نسخه خطى آن در 207 برگ در كتابخانه مدرسه فیضیه قم‏موجود است (10).

145 - تحفه‏الملوك(ترجمه عهدنامه مالك اشتر)(فارسى)

فهرست كتابخانه دانشگاه،ج‏2، ص (11) 18 تالیف: محمد حسین بن احمد بن محمد بن سمیع یزدى. تاریخ تالیف: 1227، در مشهد.

نسخه آن را صاحب الذریعه در یكى از كتابخانه‏هاى كربلا دیده است (12).

146 - ترجمه خطبه شقشقیه(فارسى)

تالیف: على انصارى در سال 1354ش در 14 صفحه‏چاپ شده است (13).

147 - ترجمه خطبه شقشقیه(فارسى)

مترجم و نام كتاب ناشناخته. نسخه آن دركتابخانه آستان قدس موجود است (14).

148 - ترجمه عهدنامه مالك اشتر(فارسى)

مترجم معلوم نیست(سده 10 و 11) (15).

149 - ترجمه عهدنامه مالك اشتر(فارسى)

تالیف: سید صادق بن على حسینى معاصرناصرالدین شاه قاچار(سده سیزدهم) (16).

150 - ترجمه عهدنامه مالك اشتر(فارسى)

نوشته: میرزا آقاخان عبدالحسین بن‏عبدالرحیم بردسیرى كرمانى مقتول، در 1314ق. و در تهران چاپ شده است (17).

151 - ترجمه عهدمالك اشتر(فارسى)

تالیف: عبدالواسع تونى(سده دوازدهم) نسخه‏آن دركتابخانه مجلس موجود است (18).

152 - ترجمه عهد مالك اشتر(فارسى)

تالیف: علیرضا (سده یازدهم) شاید میرزاعلى رضا تجلى باشد (19).

153 - ترجمه عهد مالك اشتر(فارسى)

تالیف: محمد باقر بن اسماعیل خاتون‏آبادى،تاریخ پایان ترجمه، حدود 1115ه ق.نسخه‏اى به همان تاریخ در كتابخانه ملى موجود است (20).

154 - ترجمه عهد مالك اشتر(فارسى)

نوشته : محمد بن مهدى بهشتى(سده سیزدهم) به‏احتمال نسخه اصل آن در كتابخانه ملى است (21).

155 - ترجمه عهد مالك اشتر(فارسى)

توسط مترجم ناشناخته. نسخه‏اى به تاریخ‏1310ه ق. در كتابخانه ملى موجود است (22).

156 - ترجمه وصیت‏نامه امیرالمومنین(ع)(فارسى)

نوشته : عبدالمهدى بن ابوتراب‏حسینى نفیسى. در سال 1267ه ق. چاپ گردیده و گویا ترجمه وصیت امام (ع) به‏فرزندش امام حسن مجتبى(ع) باشد (نامه شماره 31) (23).

157 - خداوند سخن در نهج‏البلاغه با ما سخن مى‏گوید(فارسى)

ترجمه و شرح وصیت‏امام به امام حسن مجتبى و امام حسین:(نامه شماره 47) و نامه امام به «عثمان بن‏حنیف‏» (نامه 45) است. تالیف: م شرمین، به طبع رسیده است.

158 - الخطب المنتخبه للاعیاد والجمعه(عربى و فارسى)

از حاج میرآقا بن كاظم‏زاهدى. در سال 1376ه ق در تهران در 225 صفحه رقعى چاپ شده است (24).

159 - خورشید هدایت(نهج‏البلاغه منظوم) (فارسى)

اثر: عباس ایراندوست گوهرى‏بروجردى. در سال 1344ش در تهران در دو جلد چاپ شده است (25).

160 - درج اللئالى ترجمه الف كلمات قصار امیرالمومنین(ع)(فارسى)

از كلمات‏قصار نهج‏البلاغه هم در آن هست. از مویدالشعراى متوفاى 1330 در سال 1328 در هندچاپ شده است (26).

پى‏نوشتها:

1- فهرست مشار، ج‏1، ص 90.

2- فهرست مشار، ج‏1، ص 102.

3- فهرست مشار، ج‏1، ص 129.

4- همان مدرك، ص 138.

5- الذریعه، ج‏25، ص 105.

6- الذریعه، ج‏25، ص 105.

7- فهرست مشار، ج‏1، ص 487.

8- فهرست منزوى، ص 1551.

9- الذریعه، ج‏17، ص 124.

10- فهرست كتابخانه مدرسه فیضیه، قم، رضا استادى، ج‏2، ص 22.

11- الذریعه، ج‏4، ص 118.

12- الذریعه، ج‏4، ص 480.

13- كتابشناسى ملى تابستان 1354، ص 267.

14- الذریعه، ج‏4، ص 99.

15- فهرست منزوى، ص 1574.

16- فهرست كتابخانه مدرسه فیضیه قم، استادى، ج‏2، ص 34.

17- فهرست مشار، ج‏1، ص 870.

18- فهرست منزوى، ص -1573 فهرست كتابخانه مجلس، ج‏6، ص 15.

19- منزوى، ص 1573 - فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه، ج‏9، ص 1214.

20- فهرست كتابخانه ملى، ج‏6، ص 399.

21- منزوى، ص 1574 - فهرست كتابخانه ملى، ج‏2، ص 8.

22- فهرست كتابخانه ملى، ج‏2، ص 209.

23- فهرست مشار، ج‏1، ص 884.

24- فهرست مشار عربى، ص 332.

25- فهرست مشار، ج‏1، ص 1308.

26- فهرست مشار، ج‏1، ص 1379.


نظرات() levitra without a doctor prescription
جمعه 20 مهر 1397 11:25 ق.ظ

This is nicely expressed! .
levitra prices vardenafil generic levitra levitra 10 mg kopen levitra prices levitra 10 mg prezzo levitra prices buy levitra 10mg cheap 20mg levitra levitra 20 mg bayer prezzo
buy cialis germany
سه شنبه 10 مهر 1397 08:27 ب.ظ

Helpful knowledge. With thanks.
price cialis wal mart pharmacy buy cialis online we choice cialis uk generic cialis levitra cialis 30 day sample viagra vs cialis buying cialis in colombia cialis professional from usa cialis for sale south africa pastillas cialis y alcoho
buy cialis uk
یکشنبه 8 مهر 1397 08:48 ب.ظ

You've made your point.
cialis lilly tadalafi free cialis generic cialis brand cialis nl cialis online napol achat cialis en europe preis cialis 20mg schweiz cialis 5mg tadalafil 10 mg overnight cialis tadalafil
canadian online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 02:10 ق.ظ

Lovely forum posts, Regards!
most reliable canadian pharmacies canadian pharmacy uk delivery canadian drugstore canada medications information canadian pharmacycanadian pharmacy canadianpharmacy canadian pharmacies stendra canada vagra northwest pharmacies mail order online pharmacies
http://viagravipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:07 ب.ظ

This is nicely expressed. !
cialis per paypa when will generic cialis be available tarif cialis france buying cialis in colombia 5 mg cialis coupon printable buy cialis cialis cipla best buy achat cialis en suisse online prescriptions cialis ou trouver cialis sur le net
http://buycialisky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:47 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
viagra dosage viagra online prices buying viagra online forum buy viagra nz where can i buy viagra cheap is it legal to buy viagra online pharmacy viagra generic online pharmacy viagra buy viagra without a prescription safest place to buy viagra online
http://cialisvbuy.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:09 ب.ظ

Whoa a good deal of valuable knowledge!
online cialis where do you buy cialis we recommend cialis info acquisto online cialis acheter du cialis a geneve ou acheter du cialis pas cher cialis daily dose generic cialis for sale cialis 5 mg effetti collateral generico cialis mexico
how long after taking cialis does it work
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:46 ب.ظ

Helpful tips. Many thanks!
we recommend cialis best buy cialis coupon chinese cialis 50 mg precios de cialis generico wow look it cialis mexico cialis manufacturer coupon cialis mit grapefruitsaft cialis 30 day trial coupon cialis online nederland pastillas cialis y alcoho
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:00 ق.ظ

Lovely write ups, Appreciate it.
venta cialis en espaa cialis daily dose generic cialis mit grapefruitsaft buy cialis sample pack cialis cost cialis manufacturer coupon cialis 5mg cialis online cialis therapie price cialis best
Cialis prices
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:44 ب.ظ

Thanks! I enjoy this.
low dose cialis blood pressure calis deutschland cialis online cialis reviews cialis side effects cialis official site cialis side effects prezzo cialis a buon mercato where do you buy cialis sublingual cialis online
Tadalafil 20 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:45 ب.ظ

Wonderful info. Regards.
can i buy viagra without prescription where can i buy viagra safely online buy viagra mastercard viagra tablets online online viagra no prescription buy viagra tesco order online pharmacy viagra pharmacy online viagra buy viagra where can i purchase viagra online cost of viagra
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 09:07 ق.ظ

You actually said this exceptionally well!
cialis 5 mg scheda tecnica cialis daily new zealand where do you buy cialis cialis daily dose generic cialis generico postepay cialis therapie cialis soft tabs for sale callus only now cialis for sale in us cialis canada on line
Generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 08:42 ق.ظ

You suggested that really well.
cialis for sale south africa costo in farmacia cialis buy generic cialis tadalafil i recommend cialis generico cialis generico lilly cialis daily reviews when will generic cialis be available viagra or cialis what is cialis
Buy generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:29 ب.ظ

Whoa plenty of valuable info.
200 cialis coupon tarif cialis france usa cialis online tadalafil canadian discount cialis generic cialis 20mg tablets precios de cialis generico cialis uk cialis 5 mg schweiz low cost cialis 20mg
Foot Complaints
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:12 ب.ظ
I do not even know the way I ended up right here, but I believed this submit was once good.

I do not realize who you're however definitely you are going
to a well-known blogger if you are not already.
Cheers!
How do you strengthen your Achilles tendon?
شنبه 14 مرداد 1396 04:23 ق.ظ
Aw, this was an exceptionally nice post. Taking a few minutes and
actual effort to produce a top notch article… but what can I say… I procrastinate a lot and never manage to get nearly anything
done.
wileytanazofwmj.jimdo.com
پنجشنبه 29 تیر 1396 06:35 ق.ظ
Hi! I'm at work surfing around your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
Keep up the great work!
Angelika
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:31 ق.ظ
Hey There. I discovered your blog the usage of msn. This is a really smartly written article.
I'll make sure to bookmark it and come back to read extra of your useful info.
Thank you for the post. I'll definitely comeback.
BHW
چهارشنبه 16 فروردین 1396 07:36 ق.ظ
Hi to every body, it's my first pay a quick visit of this website;
this website carries amazing and genuinely excellent information for readers.
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 07:31 ق.ظ
Howdy I am so glad I found your webpage, I really found you by
accident, while I was researching on Google for something else, Anyways I
am here now and would just like to say thanks a lot for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design),
I don't have time to read through it all at the minute but I
have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so
when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up
the fantastic job.
a.d.a
چهارشنبه 25 بهمن 1391 06:25 ب.ظ
هم خوبه هم بد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر