تبلیغات
سرای مقالات نهج البلاغه - جلوه های رویش های اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه
یکشنبه 20 بهمن 1387

جلوه های رویش های اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه

• نوشته شده توسط: سید محمد حسن محمدی

 علی رغم ریزش های اجتماعی ، مصادیق رویش ها هم در مقطع تاریخی صدر اسلام کم نبوده است از جمله ی آنان می توان به برخی شخصیت ها و صحابه ی بزرگ امام علی(علیه السلام ) اشاره کرد: مالک اشتر ، عقیل بن ابی طالب ، عثمان بن حنیف، عمار بن یاسر ، مقداد ، ابوذر ، سلمان فارسی ، عبدالله و عبیدالله بن عباس ، سعید بن نمران ( حاکم یمن) ، محمد بن ابی بکر ، عمر و بن حمق ، عدی بن حاتم ، میثم تمار ، حسان بن حسان ، قیس بن سعد ، ابن تیهان یا ذوالشهادتین ، هاشم مرقال ، زید بن صوحان عبدی ، خبّاب بن ارت ، هاشم بن عتبه و ... رهبر معظم انقلاب ( مدظله العالی ) این چنین به بحث و رویش ها اشاره نموده اند : «... رویش ، عبدالله بن عباس ، محمّد بن ابی بکر است ، مالک اشتر است ، میثم تمار است . این ها رویش های جدیدند. این ها که در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) نبودند ، این ها در همان دوره ی غربت اسلام روییدند، این ها نهال های تازه اند ... شما ببینید ، یک مالک اشتر در همه ی تاریخ اسلام ، چه قدر مؤثر است...
امیرالمؤمنین (علیه السلام ) هر جا در میدان های جنگ احتیاج به زبان داشت ، عبدالله بن عباس می رفت و هر جا احتیاج به شمشیر داشت ، مالک اشتر بود ، ... مثل این رجال نه یکی نه ده تا ، نه هزار تا ، هزاران نفر بودند ...»(1) اینک به جلوه هایی از رویش ها در دیدگاه نهج البلاغه اشاره می نماییم تا از خلال ذکر سیمای مجاهدان راه خدا ، به الگوهای جاودانه ای دست یابیم که برای همه ی عصرها و نسل ها اسوه هایی ماندگار به حساب می آیند.

مالک اشتر ؛ مصداق رویشی عظیم

حضرت امیر (علیه السلام ) در نامه ها ، خطبه ها و حکمت های متعدّد ،ویژگی ها و ارزش های والای مالک اشتر را برشمرده و به نقش الگویی این شخصیت بزرگ اشاره فرموده اند . از جمله :
- بنده ی سرافراز خداوند ( بعثت الیکم عبداً من عباد الله ).
- در روز های وحشتناک ، هوشیار( لاینام ایّام الخوف).
- خستگی ناپذیر در برابر دشمن.( و لا ینکل عن الاعداء ساعات الروع).
- سخت و مقاوم در برابر دشمن( اشدّ عی الفجّار من حریق النّار).
- برخوردار از ولایت و رهبری( و اطیعوا امره فیما طابق الحقّ).
- شمشیری از شمشیرهای خدا( فانّه سیف من سیوف الله).
- مبارز سستی ناپذیر (لا کلیل الظبّه).
- دارای ضربه ها و حملات کوبنده ( و لا نابی الضّریبة ).
- برخوردار از مدیریت نظامی (فان امرکم ان تنفروا فانفروا).
- تسلیم اوامر رهبری( فانه لایقدم و لا یحجم).
- ناصح و خیرخواه مردم( و قد آثرتکم به علی نفسی لنصیحة لکم...).
- سخت گیر و توانا در برابر دشمنان( و شدّة شکیمته علی عدوکم).(2)
- ممتاز در میان یاران ( و الله لو کان جبلاً لکان قتدا).
- سازش ناپذیر( و لو کان حجراً لکان صلداً).
- دارای شخصیت برتر ( لا یرتقیه الحافر).
- دارای ارزش های دست نایافتنی ( و لا یوفی علیه الطائر).(3)
- راست کننده ی کجی ها(فلقد قوم الاود ).
- درمان کننده ی دردها ( و داوی العمد).
- برپا دارنده ی سنّت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) ( و اقام السنّة).
- پشت کننده بر فتنه ها ( و خلّف الفتنة).
- پرهیز کننده از آلودگی ها ( ذهب نقّی الثوب).
- پرهیز کننده از زشتی ها( قلیل العیب).
- پیشگام در انجام نیکی ها ( اصاب خیرها).
- رهایی یافته از بدی ها ( و سبق شرّها).
- اطاعت کننده خدا( ادّی الی الله طاعته).
- بیم ناک از مجازات الهی(و اتّقا بحقّه ).
- سرگردانی مردم مصر بعد از مرگش ( رحل و ترکهم فی طرق).(4)
- شایسته ی فرماندهی ( و قد امرت علیکما).
- در امر فرماندهی ، مدیر و مدبّر( و قد امرت علیکما فاسمعاً له و اطیعاً).
- پناهگاه مطمئن برای نیروها( و قد... و اجعلاه درعا و مجنّا).
- شجاعت و جسارت در جنگ ( فانه ممن لا یخاف و هنه).
- دور بودن از لغزش ها و خطاها( فانه ممن ... و لا سقطته).
- برخوردار از قاطعیت ( و لا بطؤه عمّا الاسراع الیه احزم).
- بهره مند از شناخت لازم ( و لا اسراعه الی ما البطء عنه امثل).(5)
- ناصح و خیراندیش برای اسلام و رهبر( کان رجلاً لنا ناصحاً).
- سخت گیر و کوبنده نسبت به دشمنان اسلام ( و علی عدوّنا شدیداً ناقما).
- مشمول دعای رهبر ( فرحمه الله).
- بهره مند از خشنودی امام (علیه السلام ) ( و نحن عنه راضون).
- بهره مند از پاداش های الهی ( اولاه الله رضوانه).(6)

سیمای مجاهدان راه خدا در آینه ی شخصیّت ابوذر

ویژگی های شخصیّتی که امام علی (علیه السلام ) در نهج البلاغه بر می شمارد ، شخصیّت این صحابه ی بزرگ را به خوبی ترسیم می کند که می تواند اسوه ی مجاهدان راه خدا در همه ی ادوار تاریخ باشد:
- در راه خدا خشم می کند( یا اباذر انک غضبت الله).
- امیدوار به خداوند است ( فارج من غضبت له).
- ترساننده ی دنیا پرستان است ( ان القوم خافوک علی دنیاهم)
- غیرتمند دین دار است(و خفتهم علی دینک).
- پرهیز از دنیای دنیاطلبان دارد( فاترک فی ایدیهم).
- سود برنده در آخرت است( و ستعلم من الرّابع غداً).
- مورد غبطه ی بهشتیان است(و الاکثر حسداً).
- بی از هدایای دشمنان است(و ما اغناک عمّا منعوک).
- با غیر حق انس و الفت نمی گیرد( لا یؤنسّنک الاّ الحق).
- وحشت دارد از باطل گرایی ( و لا یوحشنک الا الباطل).
- با دنیا پرستان ترک دوستی می کند.( فلو قبلت دنیاهم لا حبّوک).
- با دنیا پرستان هم کاری نمی کند( و لو قرضت منها لأمنوک).(7)

محمّد بن ابی بکر ؛ مصداق رویش غریبانه

امیرالمؤمنین (علیه السلام ) دو ویژگی شخصیّتی مهم را برای او بر می شمارد که اگر به خصوصیات دیگرش هم اشاره نمی فرمود ، در معرفی این صحابی بزرگ کفایت می کردند.
طبق فرموده ی حضرت ، او :
- مورد محبّت و اعتماد امام (علیه السلام ) بود( و لقد کان الی حبیباً).
- تربیت شده ی امام (علیه السلام) بود ( و کان لی ربیباً).(8)
فضایل دیگر محمّد بن ابی بکر عبارتند از:
- در حکومت مصر نقش کلیدی داشت ( حزننا علیه علی قدر سرورهم به).
- دشمن سرسخت شامیان بود(الا انهم نقضوا بغیضاً).
- دوستی وفادار برای امام (علیه السلام ) بود (و نقصنا حبیباً).
- امام (علیه السلام ) در شهادتش اندوهناک شد(ان حزننا علیه).
- معاویه از مرگ او شادمان شد(علی قدر سرورهم به ...).(9)
- رسیدن به مقام شهادت که برای او فضیلتی بزرگ محسوب می شود .( و محمد بن ابی بکر قد استشهد ).
- فرزندی دلسوز و خیراندیش برای امام (علیه السلام ) بود( ولداً ناصحان).
- کارگزاری تلاش گر و رنج دیده بود( و عاملاً کادحاً).
- شمشیری برنده و قاطع برای اسلام بود( و سیفاً قاطعان).
- سدّی استوار و بازدارنده در برابر دشمن به حساب می آمد( و رکناً دافعاً).(10)

عبدالله بن خبّاب بن ارت ؛ مهاجری عاشق

وی که از صحابه ، برجسته امام علی (علیه السلام ) بود ، مورد بغض و کینه ی خوارج قرار گرفت و از آن جا که حضرت او را پس از جریان حکمیت بر حق دانسته بود ، او را مستحقّ مرگ دانستند و در کنار نهری سر بریدند و سپس همسر و جنینش را کشتند. در تاریخ است که در همین زمان خرمایی از درخت افتاد و یکی از خوارج آن را به دهان گرفت و دیگری او را به خاطر عدم پرداخت مبلغ آن نهی کرد . او نیز خرما را از دهانش بیرون انداخت که نکند مرتکب گناهی شده باشد! چون خبر شهادت این صحابی وفادار ، به حضرت رسید ، امام (علیه السلام ) سفیری نزد خوارج فرستاد که متأسفانه او را هم کشتند.(11)
حضرت امیر (علیه السلام ) در نهج البلاغه ویژگی های شخصیتی او را این چنین بر می شمارد:
- با میل و رغبت اسلام آورد ( یرحم الله خبّاب بن ارت فلقد اسلم راغباً).
- هجرتی عاشقانه در راه خدا داشت( و هاجر طائعاً).
- دارای ملکه ی قناعت و خودکفایی بود( و قنع بالکفاف).
- از خدا خشنود بود( و رضی عن الله).
- زندگی سراسر مجاهدانه ای داشت( و عاش مجاهداً).(12)
در جای دیگری نیز حضرت به ویژگی های رویش ها و الگوهای ایثار طلبی اشاره می فرمایند: « ... دریغا از برادرانم که قرآن را خواندند و بر اساس آن قضاوت کردند . در واجبات الهی اندیشه کرده و آن ها را برپا داشتند. سنت های الهی را زنده و بدعت ها را نابود کردند . دعوت جهاد را پذیرفته و به رهبر خود اطمینان داشته و از او پیروی کردند ...»(13)

حجر بن عدی ؛ رویشی غریبانه در عصر امام حسن(علیه السلام)

چنان که از منابع تاریخی این دوره بر می آید ، علی رغم ریزش های قابل توجّهی که در دوران امام حسن(علیه السلام ) واقع شد ، رویش های عظیمی نیز نهضت اسلامی را حفظ و تداوم بخشید . امام حسین (علیه السلام ) در نامه ای به معاویه به ویژگی های شخصیّتی حجر و یارانش می پردازد که عظمت وجودی این صحابی بزرگ را به خوبی آشکار می سازد.
امام حسین (علیه السلام ) در نامه اش به معاویه می فرماید: « آیا تو قاتل حجر بن عدی و یارانش نبودی ؟ قاتل کسانی که همه از :
- نماز گزاران و پرستندگان خداوند بودند .
- کسانی که بدعت ها را ناروا شمرده و با آن سخت مبارزه می کردند.
- کارشان امر به معروف و نهی از منکر بود.(14)

پی نوشت ها :

1- رهبر معظم انقلاب( مدظله العالی): سخنرانی مورخ 27/9/78.
2- نهج البلاغه : ترجمه دشتی ، نامه ی 38.
3- همان : حکمت 443.
4- نهج البلاغه : ترجمه دشتی ، خطبه ی 228.
5- همان : نامه ی 13.
6- همان : نامه ی 34.
7- نهج البلاغه : ترجمه دشتی ، خطبه ی 130.
8- نهج البلاغه : ترجمه دشتی ، خطبه 68.
9- همان : حکمت 325.
10- همان : نامه 35.
11- طبری: تاریخ الرسل و الملوک ، ... ، ج4 ، صفحات 609 و 610.
12- نهج ابلاغه : ترجمه دشتی ، حکمت 43.
13- همان : خطبه 182.
14- دینوری ، ابن قتیبه : الامامة و السیاسة ، طبع 3 ، قاهره ، مکتبة مصطفی البابی الحلبی ، 1382 هـ ق ، جلد 1 ، ص180.

کتاب «عاشورا خروش بیداری» ، نوروز اکبری زادگان


نظرات() http://canadianopharmacy.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 02:36 ب.ظ

Lovely forum posts. Thank you!
cialis canadian pharmacy online pharmacy canada canadian cialis aarp recommended canadian pharmacies canada online pharmacies legitimate canadian pharmacy viagra global pharmacy canada drugs for sale in canada top rated canadian pharmacies online pharmacy canada plus
generic cialis canada
یکشنبه 2 تیر 1398 06:59 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis with 2 days delivery cialis patent expiration generic cialis pro cialis authentique suisse cialis rezeptfrei sterreich buy brand cialis cheap cialis side effects dangers cialis mit grapefruitsaft cialis en 24 hora cialis diario compra
Cialis canada
یکشنبه 2 تیر 1398 04:12 ق.ظ

Thanks. A good amount of data!

cialis generisches kanada how to purchase cialis on line cialis soft tabs for sale miglior cialis generico we like it safe cheap cialis cialis generico in farmacia generic cialis 20mg tablets comprar cialis 10 espa241a venta cialis en espaa tadalafil
what is cialis
شنبه 1 تیر 1398 11:15 ق.ظ

Good content. With thanks.
cialis australia org cialis 5 mg cialis sicuro in linea how to buy cialis online usa cialis 5mg prix cialis tablets miglior cialis generico ou trouver cialis sur le net side effects for cialis we recommend cheapest cialis
http://bertdatab.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 07:17 ب.ظ

Regards, I value this!
we use it 50 mg cialis dose only here cialis pills chinese cialis 50 mg cialis generico postepay buying cialis overnight rezeptfrei cialis apotheke tadalafil 10 mg cialis soft tabs for sale ou trouver cialis sur le net cialis flussig
mail order cialis from canada
جمعه 31 خرداد 1398 03:36 ق.ظ

Helpful tips. Thanks.
generic low dose cialis low cost cialis 20mg costo in farmacia cialis cialis y deporte cialis 20 mg cut in half cialis cost interactions for cialis effetti del cialis interactions for cialis cialis 5mg billiger
http://paikuzbay.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:20 ق.ظ

Fine posts. Thank you.
miglior cialis generico american pharmacy cialis free cialis cialis 5 effetti collaterali cialis for sale south africa buy cialis online nz cialis pills cialis kamagra levitra tadalafil 10 mg acheter cialis meilleur pri
http://chokyrza.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:34 ب.ظ

Cheers, I appreciate it.
estudios de cialis genricos cialis alternative cialis herbs acquistare cialis internet cuanto cuesta cialis yaho comprar cialis 10 espa241a side effects of cialis price cialis best cialis mit grapefruitsaft cialis daily new zealand
http://relancount.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:15 ق.ظ

Appreciate it, Plenty of material.

cialis generique cialis 20 mg effectiveness wow cialis 20 can i take cialis and ecstasy cialis authentique suisse generic cialis 20mg tablets tarif cialis france look here cialis order on line click now cialis from canada cialis purchasing
buy cheap viagra cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 01:29 ق.ظ

You've made the point!
we recommend cheapest cialis we choice free trial of cialis cialis for daily use cialis sans ordonnance rezeptfrei cialis apotheke cialis free trial cialis generico lilly cialis dosage sublingual cialis online low dose cialis blood pressure
Cialis pills
شنبه 25 خرداد 1398 04:58 ب.ظ

Really plenty of fantastic material!
cialis 5 mg schweiz tadalafilo we use it cialis online store 5 mg cialis coupon printable cialis bula brand cialis nl cialis great britain cialis 5 mg schweiz cialis kaufen free generic cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:52 ب.ظ

Well voiced indeed! !
ou acheter du cialis pas cher safe site to buy cialis online cialis tadalafil online cialis australia org cialis flussig the best site cialis tablets cialis 50 mg soft tab cialis soft tabs for sale cialis sicuro in linea side effects for cialis
http://saadownndep.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 06:35 ب.ظ

Incredible a good deal of valuable data.
cialis australia org cialis 50 mg soft tab cialis reviews online cialis brand cialis nl cialis patent expiration interactions for cialis overnight cialis tadalafil acheter cialis kamagra cialis canada
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 03:16 ب.ظ

Superb postings. Thank you.
cialis cost rezeptfrei cialis apotheke we recommend cialis best buy dosagem ideal cialis cialis 50 mg soft tab cialis generico online cialis tablets link for you cialis price buy original cialis cialis per paypa
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:14 ق.ظ

Information well considered!.
viagra or cialis brand cialis generic we recommend cialis info prezzo di cialis in bulgaria cialis generika in deutschland kaufen side effects for cialis buying cialis overnight cialis kaufen bankberweisung cialis 30 day trial coupon we like it cialis soft gel
http://biznesars.ru/content/1774232086
شنبه 7 اردیبهشت 1398 01:56 ق.ظ
ロレックス デイトジャスト スーパーコピー 178344 グレー_ブランド偽物時計N品激安通販
http://canadiantousapharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 06:45 ب.ظ

Thanks a lot! I enjoy it!
canadian pharmacycanadian pharmacy canadian pharmacy drugs for sale online canada vagra canadian drug canadian medications online canada drug rx from canada canadian pharmacies shipping to usa northwest pharmacies mail order
http://ukcanadianpharmacy.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 05:07 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
canadian prescriptions online northwest pharmacies online canada pharmacies canadian pharmacy uk delivery trusted pharmacy canada scam online pharmacies tech school canada online pharmacies surrey canada drug are canadian online pharmacies safe legitimate canadian mail order pharmacies
http://www.hvunitas.nl/big_4110/
شنبه 17 فروردین 1398 09:05 ب.ظ
業界最大級世界一流のブランド コピー 服 メンズ ,卸売, supreme 海外 通販 公式 スーパーコピー のブランドバッグや、
เกมยิงปลา
سه شنبه 4 دی 1397 12:46 ب.ظ
Hunter Ed is dedicated to Searching training safety.
buy cialis with no prescription
جمعه 16 آذر 1397 07:03 ق.ظ

With thanks. I like this.
does cialis cause gout chinese cialis 50 mg cialis farmacias guadalajara how to buy cialis online usa cialis patentablauf in deutschland acheter du cialis a geneve acquisto online cialis cialis sans ordonnance fast cialis online cialis 10 doctissimo
buy cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:54 ق.ظ

You actually mentioned that wonderfully!
enter site 20 mg cialis cost cialis prices in england prescription doctor cialis generic cialis tadalafil generic cialis pro cialis savings card cialis canada on line cialis 20mg cialis 5mg billiger cialis rezeptfrei sterreich
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:41 ب.ظ

Reliable info. Many thanks.
legalidad de comprar cialis cialis tablets generic cialis pill online cialis prices in england cialis preise schweiz cialis rckenschmerzen cialis para que sirve cialis 5 mg how do cialis pills work wow cialis tadalafil 100mg
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:04 ق.ظ

You've made your stand very effectively!!
prescription doctor cialis generic cialis review uk cialis alternative cialis great britain precios de cialis generico look here cialis order on line cialis generico en mexico cialis 20 mg cut in half we choice cialis pfizer india cialis flussig
buy cialis delhi
سه شنبه 13 آذر 1397 04:59 ب.ظ

Really all kinds of great data.
cialis daily wow cialis 20 cialis billig cialis kaufen bankberweisung cialis kaufen legalidad de comprar cialis cialis taglich cialis preise schweiz sublingual cialis online tadalafil
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:38 ق.ظ

Cheers! Very good stuff!
viagra cialis levitra cialis generique how much does a cialis cost cialis generic availability low cost cialis 20mg viagra vs cialis enter site 20 mg cialis cost purchasing cialis on the internet low dose cialis blood pressure buy online cialis 5mg
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 05:30 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis professional from usa viagra vs cialis generic cialis cialis generisches kanada dosagem ideal cialis cialis super acti cialis side effects cialis coupons cialis generique 5 mg look here cialis order on line
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:21 ق.ظ

Thanks, Very good stuff.
only best offers cialis use cialis prices in england buy cialis online nz look here cialis cheap canada does cialis cause gout cialis bula recommended site cialis kanada venta de cialis canada achat cialis en suisse cialis for sale
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 04:53 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
prezzo di cialis in bulgaria cialis name brand cheap cialis flussig walgreens price for cialis cialis without a doctor's prescription buy cheap cialis in uk can i take cialis and ecstasy chinese cialis 50 mg buy brand cialis cheap cialis for sale south africa
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 05:00 ق.ظ

Thanks, Fantastic information!
cialis pas cher paris cialis generique cialis prices cialis online holland cialis generic cialis for sale we like it cialis soft gel ou trouver cialis sur le net non 5 mg cialis generici cialis 20mg prix en pharmacie
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30